RG-LINE

Sedan maj 2001 har det nybildade rederiet RG-LINE trafik med gamla Fennia, som numera heter Casino Express, samt Kahleberg. Läs mer om RG-LINE på deras egen hemsida »här!

   
M/s Casino Express Mittuppslag av tidtabellen!
M/s Global Carrier lånades in under december 2004, här är hon på juldagen. Foto M. Blomberg.
M/s Kahleberg 22/2 2005 i Vasa. Foto M. Blomberg. Foto från Tom Johanssons samling.
Kahleberg i Sundsvall 23/4 -05, foto Peter Sandström
Foto Jani Nousiainen, Vasa maj -05 M/s RG 1 16/5 2006 i Vasa. Foto M. Blomberg. Foto M. Blomberg.
   
Foto M. Blomberg. Vasklot 14/9 -09, foto Mika Liinamaa.    

Vasabåtarna -nostalgi!